گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل

سرگروه آموزشی ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان اردبیل مظفری

گزارش همایش کشوری سرگروه های درس زبان وادبیات فارسی -سوم آذر ماه شیراز

    همایش با تلاوت آیاتی از قران کریم درسالن «ملا صدرا» ی مجتمع فرهنگی ورفاهی فرهنگیان شیراز با شرکت سرگروه های درس زبان وادبیات استان ها و آقایان دکتر سحرخیز معاون محترم آموزش متوسطه وزارتخانه، جناب عرفی مدیر کل دفتر آموزش نظری ؛دکتر اکبری شلدره ای ،دکترروح اله هادی ،دکتر شبانی،دکتر افضل مقیمی از  مولفان محترم کتب درسی، جناب دکتر صادق پور وکلیه ی اعضای دبیرخانه راهبری برگزار گردید.

       ابتدا جناب زارعی  مسئول گروههای آموزشی خوشامد گویی کرده و در باب مشکلات کتب درسی وفعالیّت گروههای آموزشی واتنقال دبیر خانه از استان ایلام به استان فارس و برنامه های آتی این دبیر خانه مطالبی را بیان نمودند .

 

آقای دکتر صادق پور دبیر دبیرخانه به موارد زیر اشاره کردنند.

1-احیای وتعریف جدید از برنامه های ضمن خدمت آموزش دبیران ادبیات

2-ایجاد تناسب بین محتوا ی دروس وساعت اختصاصی

3-هماهنگی اداره ی سنجش وامتحانات با دبیرخانه  وگروه های درسی در طراحی سوالات نهایی

4-بازنگری در اجرا وشیوه نامه ی مسابقه ی الگو های نوین وفعّال تدریس

5- ثبت مجله ی رشدد ادب فارسی به عنوان مجله علمی وپژوهشی

6-قسمت های سوال برانگیز کتاب یا حذف یا کاملا با پاسخی مستدل توجیه شوند

7  شابک دار شدن مجله تخصصی پویه ( قابل توجه همکاران محقق و نویسنده)

سخنرانی دکتر اکبری شلدره ای در  پاسخگویی به مطالب فوق.

1-کتب درسی از دوران ابتدایی تا متوسطه سلسله وار در جریانست و محتواها به همین شکل تنظیم می گردد.و نقد کتاب ها به صورت برشی به خطاست. بایستی به شکل پیوستار به آن نگریست.تغییر کتاب های درسی به دلیل تغییر رویه ها ونگرش فرهنگی قدری به درازا کشید.

2-خوانش متون و تقویت آن با تولید لوح فشرده ای به همین منظور از ابتدای سال تحصیلی وارد چرخه آموزش گردیده برای دبیران وتدریس مفید خواهد بود.

3-تغییر نگرش معلمان منوط به برگزاری کلاس ها و دوره های ضمن خدمت است که امیدواریم انجام شود.

سخنرانی آقای دکتر سحر خیز که  به اهم سخنان ایشان در ذیل اشاره می شود.

1-احیای ارجحیت علمی برای گروههای آموزشی - سرگروه های درسی باید افرادی توانمند ،باسواد ودارای مقبولیّت علمی وشغلی ،حسن خلق باشند تاقدرت تعامل برتر دربین دبیران را داشته باشد.

2-اعطای توانمندیها به گروه ها از طریق برگزاری همایش ها و تولید و نشر فصلنامه ها- مسئولان ادارات باید به سرگروه ها بها دهند وفعالیت آنها راجدی بگیرند.سرگروه ها بازوی اجرای ادارات در کلاس ها ی درس هستند. نباید دبیران اضافی که درس به آنها نرسیده  به عنوان سرگروه انتخاب شوند که قدرت بازدید از کلاس همکاران خود را نداشته باشند.

3-هم اندیشی با مولفان کتب درسی  -  مولفان کتاب  های درسی باید خود معلم باشند تا کتاب های متناسب با حوصله وفضای کلی حاکم برکلاس درس تدوین نمایند .چون حسن وقبح  ،نکات ضعف وقوت کتاب درسی هنگام تدریس و سرکلاس خود را نشان می دهد.

4-جمع آوری  آثار خلاقانه دبیران و ارسال به وزارت از سوی دبیرخانه پیگیری شود

5-رویکرد تغییر کتب دو سال یکبارست که در نهایت طی 6 سال اجرا شود.

6- دلایل ضعف دانش آموزان رشته ی علوم انسانی در امتحانات نهایی باید کالبد شکافی، بررسی وبرطرف شود

جناب عرفی در باب گرو هها و تالیف کتب جدید مطالبی را بیان کردنند.

1-تشکیل همایش ها به همراه مولفان کتب درسی در دبیرخانه ازاین پس ضروریست.

2-گروههای استان ها از این پس مولد محتواها هستند تا مصرف کننده ی صرف

3-ارتقای گروههای آموزشی از گروه ب به گروه الف در سال تحصیلی جدید

4- تشکیل کمیته تخصصی در باب ارزیابی و تحلیل سوالات امتحانی

5-مرجعیت یافتن گروههای آموزشی بیش از پیش که افزایش ساعات گروه را در پی  داشت.

6-برگزاری المپیادهادهای ادبی ویژه ی دبیران و دانش آموزان

7- تهیه ی کلیپ های آموزشی و فیلم های خلاقانه جدید از کلاس های درس در همین راستا

          دکتر هادی مولف کتاب آرایه های ادبی سال سوم انسانی به سوالات همکاران پاسخ دادند که به اهم آن در ذیل اشاره می گردد.

1-اگربین  تمام کلمات یک بیت سجع متوازی بود ترصیع بگیریم در غیر اینصورت خیر

2-تب و تاب را جناس بگیریم

3-واجب و موجود در دیباچه گلستان برای تشکیل آرایه سجع هموزن محسوب نمی شوند.

4-تصدیر را می توان تا واژه سوم هم محسوب کرد(نیمه ی اول هرمصرع)

5-قلب سپاه و دل شب را می توان اضافه استعاری گرفت.

6-بیت مناجات سنایی در سال چهاره(همه نوری و سروری...)ترصیع محسوب نمی شود چون ی شناسه است و حرف آخر مشترک نیست.

7-بنات نبات را به دلیل اختلاف بیش از دو مورد قلب بگیریم نه جناس

8-قصه غصه را  به دلیل فوق جناس محسوب نکنیم.

9-در ضمن در آغاز کتاب  مولف اشاره کرده اند که در زبان فارسی هیچ کلمه ای با مصوت آغاز نمی گردد که شما اصلاح کنید که هیچ هجایی با مصوت آغاز نمی گردد.

10- «گنبد عرش » از جهت آموزشی بهتر است تشبیه محسوب شود تا استعاره.

11- در جمله ی «حسنک بر مرکب چوبین نشست »   «مرکب چوبین» استعاره  از مرگ  ولی  « برمرکب چوبین نشستن » کنایه از مردن است.

  در ضمن ،تاریخ نشست بعدی در اردیبهشت ماه 1390 در شیراز برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 21:18  توسط سرگروه ادبيات(مظفری)  |